Co je aktivní stáj

Aktivní stáj je forma technicky pokročilého společného ustájení koní jako alternativa ke klasické boxové stáji.

Stáj je rozčleněna na jednotlivé prostory s jednoznačnou funkcí jako místo k odpočinku, místo kde se krmí jádrem, místo kde se krmí objemovým krmivem, místo s napáječkou, prostor pro pohyb – paddock.

Kůň v rámci tohoto systému a v komunitě dalších příslušníků svého druhu má možnost chovat se velmi podobně, jako by se choval ve stádu ve volné přírodě.

Pohyb, komunikace a hledání potravy je základní náplní dne koně. Míra uspokojení těchto potřeb se odráží ve fyzické a psychické kondici koně a v konečném důsledku v jeho vůli a schopnosti ke spolupráci s člověkem.

To co odlišuje aktivní stáj od obyčejného společného ustájení je motivace k trvalému pohybu. Koně jsou krmeni automatikou v malých porcích střídavě průběhu celého dne a dokonce i v noci. Veškeré krmné dávky a jejich druh jsou přizpůsobeny pro každého koně zvlášť rozlišením pomocí čipů. Celkem kůň může během dne dostat až 30 různých dávek na různých vzdálených místech. Díky tomu kůň podle provedeného výzkumu nachodí v běžně velké stáji denně až 13 kilometrů.

Prvotním cílem automatizace krmení není pouhá snaha o ulehčení práce ošetřovatelů ale hlavně motivace k pohybu. Snaha o náhradu automatů zvýšeným úsilím obsluhy se ukáže nereálná, když se uváží, že dvacetičlenné skupině koní je v systému podáno denně až 600 individualizovaných dávek krmení.

Jak vypadá aktivní stáj

Aktivní stáj (schéma)

Základem aktivní stáje je zpevněný paddock. Zde se odehrávají základní aktivity koní. Rozloha paddocku je závislá na velikosti skupiny. Jednu skupinu může tvořit až 25 koní. Plocha paddocku pro jednoho koně se pohybuje od 50 do 100 m2. Plocha je písková s drenáží a zpevněná plastovým rastrem. Část plochy tvoří pevný povrch okolo krmných stanic apod., např. ze zámkové dlažby.

Prostorem, kde koně odpočívají je objekt stáje – noclehárna. Koně leží na měkké ploše matrací HIT – Softbed. Podestýlka není nutná. Koně v tomto prostoru až na výjimky nemočí. Měkké matrace jsou pohodlné, odpočinek je intenzivní. Koně do stáje vstupují a vycházejí podle libosti.

Paddock
Noclehárna

Krmná stanice jádrového krmiva Horseking® – Kraftfutterstation slouží ke krmení koní s možností výběru až čtyř druhů objemového krmiva, jednoho sypkého a jednoho tekutého potravinového doplňku. Kůň je po příchodu identifikován čtečkou čipů a je mu nasypána naprogramovaná dávka. Po sežrání kůň odchází bočním východem.

Krmná stanice

Krmení sena je řízeno časovým údajem. Celková doba žraní koně, obvykle 300-400 min. denně, je rozdělena do deseti krmných intervalů. Koně s obdobnými nároky na krmení senem mohou být krmeni ve společném krmelci s rolovacími stěnami. V pravidelném intervalu jsou stěny otevřeny a seno je zpřístupněno, posléze se stěny uzavřou.

Společný krmelec

Individuelní krmení koní umožňuje krmná stanice objemového krmiva Horseking® – Heudosierer. Tato stanice je vhodná pro menší zařízení, a pokud se ve skupině vyskytují koně s vyšším nárokem na čas krmení, např. koně se špatným stavem zubů.

Krmná stanice velkoobjemového krmiva (1)
Krmná stanice velkoobjemového krmiva (2)

Je-li skupina dostatečně velká a v ní dostatek koní s neomezeným přístupem k objemovému krmivu, lze je pomocí brány Horseking® – Selektionssystem pouštět volně do prostoru, kde je seno přístupné podle požadavku jednotlivce v obyčejném krmelci. Tento systém může také sloužit k zpřístupnění pastviny vybraným koním. Návrat do skupiny je možný přes jednosměrnou branku.

Brána Selektionssystem
Brána Selektionssystem (detail)

Centrem řízení celé stáje je počítač Horseking®, rozlišení koní zajišťují čipy.

Centrum řízení
Koňské čipy

Součástí systému jsou i bezpečné ohrazení, prvky prostorového rozčlenění, napaječka apod.