Selektivní brána

Selektivní brána Horseking® – Selektionssystem je zařízení, které na základě identifikace koně podle jeho čipu zpřístupní koni vymezenou oblast aktivní stáje. Např. přístup na pastvinu nebo do prostoru, kde je volně dostupné objemové krmivo.

Pokud kůň nemá povolen přístup, odchází boční brankou zpět do výchozího prostoru.

Vlevo Horseking® – Selektionssystem, vpravo krmelec se senem

Vlevo Horseking® – Selektionssystem, vpravo krmelec se senem

Branka pro návrat do společných prostor

Branka pro návrat do společných prostor