Paddock

Paddock – HIT Draingrid®

Kvalitní paddock je základním životním prostorem koní. Zde se odehrávají veškeré podstatné aktivity skupiny v rámci aktivní stáje. Koně zde pobývají buď trvale, nebo v době, kdy nemají přístupnou pastvinu či navazující travnatý výběh.

Požadavky na paddock lze shrnout následovně:

 • Přiměřená velikost počtu koní ve skupině (50 – 100 m2 na 1 koně)
 • Cca ze 70% plochy jako pískový povrch s kvalitní drenáží
 • Cca z 30% pevný povrch zejména okolo míst krmení, napáječky, před stájí apod.
 • Bezpečné ohrazení
 • Logické prostorové členění

Různé typy povrchů jsou důležité pro pohybový aparát koní a z důvodů snadné údržby. Důležité je dobré vyřešení rozčlenění stáje a přechody mezi jednotlivými funkčními místy stáje ( krmení, napáječka apod.)

Tam, kde je to možné, lze tento prostor předělit ohrazenými „ostrovy zeleně“ a tím zatraktivnit celý prostor. Je taktéž vhodné rozmístit do tohoto prostoru např. položené kmeny, které koně důsledně obcházejí a tím prodlužují délku přechodových tras.

Součástí paddocku je také obvykle nezámrzná napáječka, pískoviště k válení, případně stojící silný kmen k drbání.

Kvalitní zpevněný pískový povrch lze provést z voštiny HIT- DRAINGRID® H55.0

Voština HIT- DRAINGRID H50

Následné možné provedení a skladba je dvojí:

… pro malé plochy

Skladba pro malé plochy

Konstrukce bez spodní stavby, voda má možnost ve vrstvě drobného štěrku, kterou je voština zasypána, odtéci do strany.

Skladba je následující:

 • Nášlapná vrstva – praný písek tl. 50 – 70 mm
 • Voština se zásypem drobným štěrkem 4/8
 • Geotextile
 • Urovnaná pláň

… pro velké plochy

Skladba pro velké plochy

Skladba s důkladnou spodní konstrukcí zajišťující vysokou únosnost a odvod vody do drenážního systému.

Skladba je následující:

 • Nášlapná vrstva – praný písek tl. 50 – 70 mm
 • Voština se zásypem drobným štěrkem 4/8
 • Podsyp voštiny drobným štěrkem 4/8 tl. 20 -50 mm
 • Hutněné kamenivo 32/63 tl. 150 -200 mm
 • Geotextile – podle stavu a typu zeminy pláně
 • Urovnaná pláň

Skladba s důkladnou spodní konstrukcí

Obdobným způsobem lze užít voštinu HIT- DRAINGRID® H30.0

Voština HIT- DRAINGRID H30