Stanice objemového krmiva

Krmení objemovým krmivem je řízeno časem, po který je konkrétnímu zvířeti k dispozici. Celková doba krmení je rozdělena obvykle na deset časových úseků rozložených do celého dne. Tento režim odpovídá tomu, jak se kůň pase v přírodních podmínkách.

Z hlediska krmení lze rozlišit celkem tři případy:

 • Individuelní přístup – např. pro koně, kteří potřebují delší dobu na žraní
 • Obvyklý přístup – koně, pro které lze definovat společný optimální časový úsek pro krmení
 • Neomezený přístup – lehce krmitelní koně bez snahy o přežírání se

Z toho vyplývá vhodnost nasazení a kombinování několika typů stanic objemového krmiva:

Stanice typu Horseking® Heudosierer

Umožňuje každému koni individuelně nastavit potřebnou dobu žraní objemového krmiva. Kůň po vstupu do krmného boxu je identifikován podle svého čipu a je mu spuštěna kovová stěna bránící mu v přístupu ke krmivu. Po uplynutí nastaveného časového úseku se kovová stěna velmi pomalu vysune a kůň odchází boční branou.

Krmivo je umístěno na podložce zvýšené cca o 20 cm oproti podlaze boxu pro zajištění fyziologicky správného postoje koně při krmení.

Stanice typu Horseking Heudosierer

Stanice typu Horseking® Heudosierer

Stanice typu Horseking Heudosierer - pohled zezadu

Pohled zezadu

Stanice typu Horseking Heudosierer - zavírání

Zavírání

Stanice Horseking® – Heudosierer:

 • Kapacita stanice 3 – 4 koně
 • Individuelní nastavení času žraní
 • Box s bočním východem a elektrickou brankou
 • Možnost současného krmení několika druhů krmiv
 • Časté krmení v průběhu dne

 

Stanice Horseking® – Rollraufe – Rolovací žebřiny

Stanice je určena pro krmení koní v pravidelném intervalu v cca 10 přístupech za den. Vhodná je pro vyrovnanou skupinu s podobnými nároky. Přístup mají všichni koně ve skupině. V případě koní s vyššími nároky je vhodné kombinovat s předchozím typem pro individuelní dokrmení.

Časově nastavitelný automatický rolovací systém otevírá a zavírá přístup ke krmivu.

Pohled na stěnu z Horseking - Rollraufe

Pohled na stěnu z Horseking® – Rollraufe

Provoz Horseking - Rollraufe

Provoz Horseking® – Rollraufe

Horseking - Rollraufe (mňam)

Mňam

Na stejném principu ale pro malé skupiny funguje box na seno Horseking® – Portionsraufe

Horseking - Portionsraufe

Horseking® – Portionsraufe

Horseking - Portionsraufe - pro 2 - 3 koně

Pro 2 – 3 koně

Stanice Horseking® – Rollraufe a Portionsraufe:

 • Plánovat 1 až 1,1 krmných míst na 1 koně
 • Krmení rozdělené do několik denních porcí
 • Časté krmení v průběhu dne a zvýšený pohyb koní
 • Nevyžaduje krmení v pevných časech – flexibilita obsluhy
 • Řízení lokální, nebo centrálně přes počítač
 • Kdykoliv měnitelné časy pro krmení
 • Možná zástavba i do stávajících zařízení

Poslední variantou zpřístupnění objemového krmiva nabízí selektivní brána Horseking® Selektionssystem, která vybraným koním zpřístupňuje vyčleněný prostor pro krmení objemovým krmivem podle chuti. Blíže viz Horseking® Selektionssystem.